Potensregler – vidma.se

En Potensregler är ett svenskt ord som betyder “makten reglerar”. Potensregler är mycket viktiga i matematik. De berättar hur du gör alla möjliga beräkningar, som att räkna ut kvadratroten ur siffror. I det här blogginlägget kommer vi att gå igenom Potensreglers grunder: Grundläggande maktregler; Negativ exponent; Noll som exponent.

Funktioner: Grunderna; Negativa exponenter; Noll som exponent

Det här blogginlägget handlar om Potensregler. Potensregler används i matematik för att visa upprepad multiplikation av ett tal med sig själv. Detta kan göras med exponenter, eller bokstaven “x” bredvid siffran. Reglerna för potensregler är väldigt enkla och okomplicerade, men det är viktigt att du förstår dem innan du går vidare till mer komplicerade ämnen. Vi kommer att utforska några grundläggande exempel här!

Funktioner används för att beskriva saker som inträffar över tid, rum eller andra variabler. Potensregler är en svensk webbplats där du kan hitta information om funktioner och matematik i allmänhet. Potensregler har satt ihop en informativ sida om grunderna för funktioner, negativa exponenter och noll som exponent.

Letar du efter Potensregler?, är den officiella webbplatsen vidma.se. För mer information om Potensregler, läs guiden nedan.

Potensregler | Regler för rötter 4 – Vidma.se

Potensregler | Regler för rötter


24 Mar 2021 — Repetition från Matematik 1. Grundläggande potensregler; Negativ exponent; Noll som exponent. Gå till sidan om …

Potensregler på Högskoleprovet – AllaRätt.nu

https://xn--allartt-9wa.nu/potensregler.asp
Talet 3 · 3 · 3 · 3 kan vi skriva som 34 och utläses tre upphöjt till fyra. Man säger då att man skriver talet på potensform. Talet tre kallas bas och talet …

Räkna med potenser – Matteboken

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/potenser-och-kvadratrotter/rakna-med-potenser
Vi undersöker vilka räkneregler som gäller när vi multiplicerar eller dividerar potenser som har samma bas, och vad det innebär att en potens har exponenten …

Potenser (Matte 1, Tal) – Matteboken

https://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/potenser
Vi undersöker hur vi kan skriva upprepad multiplikation med hjälp av potenser och vilka räkneregler som gäller när vi använder potenser.

Potenser och Potenslagar – Algebra (Matte 1) – Eddler

https://eddler.se/lektioner/potenser-och-potenslagar/
$a^b$ a b är en potens, där a kallas bas och $b$ b exponent. Skrivsättet innebär att vi multiplicerar $a$ a med sig själv $b$ b gånger. Man utläser skrivsättet …

Potensreglerna – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=9ArR1wV-rIk
9:56Potensreglerna. 31K views · 9 years ago. 104. 6. Share. Save. Report … Potensräkning Potensregler …5 Mar 2012 · Uploaded by Daniel Barker

Potensräkning Potensregler Exempel – YouTube


5:41Vi lär oss potensräkning och potensregler med hjälp av enkla exempel.9 Apr 2013 · Uploaded by FrokenMatte

Matematik 1: POTENSER OCH POTENSREGLER – YouTube


23:40Matematik 1: POTENSER OCH POTENSREGLER. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap …27 Sep 2018 · Uploaded by Jonas Vikström

potenser och potenslagar – Maths Lth – Lunds tekniska högskola

http://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/andersk/website/potenslagar.pdf
No information is available for this page.

Matematik – Att räkna med potenser – Studi

https://app.binogi.se/l/att-raekna-med-potenser
Potenser består av en bas och en exponent. … x är basen och a är exponenten. Hela uttrycket är en potens. Potenslagarna berättar hur man räknar med potenser.

Potenser och potenslagar – Naturvetenskap.org

https://www.naturvetenskap.org/matematik/algebra/potenser-och-potenslagar/
3 Aug 2017 — Skulptur som föreställer Einsteins formel E=mc^2. Foto: Lienhard Schulz/ En potens är ett uttryck på formen ab, där talet a kallas för bas och …

Potenser och potensregler – nilssonsmatte.se

Potenser och potensregler


Potenser och potensregler. Introduktion. Ett uttryck på formen ab kallas potens där a utgör basen och b exponenten. Exempelvis är potensen 34 detsamma som 3 …

6. Potenser – webbmatte.se |

http://www.webbmatte.se/display_page.php?language=rysk&HeadLanguage=sv&id=32&on_menu=205&no_cache=467076860
Vi kan också visa detta genom att använda oss av potenslagarna (se mer på sidan 6.5 Potensregler). Potenslagen för division säger att: …

Lämna en kommentar