Uppsala Universitetsbibliotek | www.ub.uu.se

Uppsala Universitetsbibliotek (UB) är Uppsala universitets bibliotek. Den grundades 1477 och har en lång och framstående historia och tjänar idag forskare från hela världen som kommer för att söka information för sin forskning. Det är också en viktig del av studentlivet vid Uppsala universitet. De tidiga dagarna UB har sitt ursprung i det så kallade … Continue reading Uppsala Universitetsbibliotek | www.ub.uu.se