Användarvillkor

Användarvillkor för webbplatsen

1. Villkor

Genom att komma åt denna webbplats, tillgänglig från loggainse.com, godkänner du att du är bunden av dessa webbplatsvillkor och godkänner att du ansvarar för avtalet med tillämplig lokal lagstiftning. Om du inte håller med någon av dessa villkor är det förbjudet för dig att komma åt den här webbplatsen. Materialet på denna webbplats är skyddad av upphovsrätt och varumärkeslag.

2. Använd licens

Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet på loggainse.com webbplats för endast personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:

  • ändra eller kopiera materialet;
  • använda materialet för alla kommersiella ändamål eller för offentlig visning.
  • försök att omvandla all programvara som finns på loggainse.com webbplats;
  • ta bort alla upphovsrättsliga eller andra äganderätt från materialet; eller
  • överföra materialet till en annan person eller “spegla” materialet på någon annan server.

Detta gör att loggainse.com kan upphöra vid överträdelse av någon av dessa begränsningar. Vid uppsägning upphör också din visningsrätt och du bör förstöra allt nedladdat material i din ägo, oavsett om det är tryckt eller elektroniskt. Dessa användarvillkor har skapats med hjälp av Service Generator .

3. Ansvarsfriskrivning

Allt material på loggainse.com’s webbplats tillhandahålls “som det är”. loggainse.com ger inga garantier, kan det uttryckas eller underförstås, och därför negerar alla andra garantier. Vidare ger loggainse.com inga uttalanden angående riktigheten eller tillförlitligheten för användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller några webbplatser länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

loggainse.com eller dess leverantörer kommer inte att hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår vid användning eller oförmåga att använda materialen på loggainse.com webbplats, även om loggainse.com eller en auktoriserande representant för denna webbplats har meddelats , muntligt eller skriftligt, om risken för sådan skada. Viss jurisdiktion tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för oförutsedda skador, dessa begränsningar kanske inte gäller dig.

5. Revisioner och Errata

Materialet som visas på loggainse.com’s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. loggainse.com lovar inte att något av materialet på denna webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. loggainse.com kan ändra materialet på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. loggainse.com förbinder sig inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

loggainse.com har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Närvaron av någon länk innebär inte att loggainse.com godkänner webbplatsen. Användningen av en länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av webbplatsens användarvillkor

loggainse.com kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att du är bunden av den aktuella versionen av dessa användarvillkor.

8. Din integritet

Läs vår integritetspolicy.

9. Tillämplig lag

Alla anspråk relaterade till loggainse.com’s webbplats ska regleras av se lagar utan hänsyn till dess lagkonflikter.